audit + daně + účetnictví

Vedení účetnictví

Účetnictví

Nabízíme komplexní externí zpracování účetnictví a mzdové agendy a to na profesionální úrovni.
Naše služby jsme schopni zajišťovat pro podnikatele, příspěvkové organizace, obce a nepodnikatelské subjekty.
Vedle toho i v  rámci těchto služeb nabízíme související účetní a daňové poradenství, které provádějí naši účetní odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi.
Součástí těchto služeb je upozorňování klientů na nejnovější legislativu v daňové a účetní oblasti, která se jich týká, objasňování této legislativy a hledání optimální cesty pro naplnění zákonných požadavků.
Zpracování provádíme u nás v kanceláři, je možné se domluvit na vedení v prostorách klienta.
Účetnictví je zpracováváno na účetním on-line software, komunikující též německy či anglicky.
Klienti mohou prostřednictvím vzdálené plochy kdykoliv nahlédnout do svých účetních knih.
Zaměstnanci klienta mohou vzdáleným přístupem předávat podklady.

Naše činnost v oblasti účetnictví je zaměřena zejména

1. Zpracování účetnictví

 • 1.1. Vedení daňové evidence v souladu se zákonem o daních z příjmů
 • 1.2. Vedení podvojného účetnictví
  • 1.2.1. Zaúčtování dokladů
  • 1.2.2. Příprava podkladů a provedení inventarizace
  • 1.2.3. Sestavení účetní závěrky dle českých účetních pravidel
  • 1.2.4. Zpracování všech typů daňových přiznání daňovým poradcem
  • 1.2.5. Používání elektronického bankovnictví. Správa bankovních účtů, provádění platebních operací na účtu klienta
  • 1.2.6. Komunikace s finančním úřadem na základě plné moci včetně zastupování při kontrolách
  • 1.2.7. Správa datové schránky
  • 1.3. Zpracování mezd, manažerských mezd a vedení mzdové agendy včetně komunikace se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami na základě plné moci včetně zastupování při kontrolách
  • 1.4. Dočasná účetní asistence
  • 1.5. Operativní náhrada účetního personálu
  • 1.6. Pravidelný dohled nad účetnictví
  • 1.7. kompletní účetní a poradenská podpora pro začínající společnosti
  • 1.8. poskytování účetních informací, reportingů  ve formátu dle přání klienta
  • 1.9. zpracování podkladů pro úvěry a k žádostem o dotace
  • 1.10. vzdálená správa vedení účetnictví,
  • 1.11. vedení účetnictví v sídle klienta na jeho informačním systému
  • 1.12. rekonstrukci účetnictví
  • 1.13. Zpracování konsolidované účetní závěrky

2. Účetní poradenství

 • 2.1. Sestavení a prezentace účetní závěrky dle českých účetních pravidel
 • 2.2. Sestavení a prezentace konsolidované účetní závěrky dle českých účetních pravidel
 • 2.3. Účetní poradenství podle individuálních potřeb klienta
 • 2.4. poskytování stanovisek při změnách účetní a související legislativy
 • 2.5. analýza, úprava a implementace nejvhodnější účetní struktury
 • 2.6. kontrola implementace a správy interních procedur
 • 2.7. jednorázová (průběžná) kontrola účetnictví klientů
 • 2.8. stanoviska k dopadům obchodních případů na účetnictví klientů
 • 2.9. Zpracování a úpravy účtového rozvrhu podle potřeb objednatele
 • 2.10. Zpracování účetních směrnic