audit + daně + účetnictví

Účetní audit

Auditorské služby

Provádíme činnosti auditora ve smyslu zákona č. 524/92 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, v souladu s mezinárodními auditorskými směrnicemi a profesními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky. Naši klíčoví zaměstnanci mají vysokou odbornost získanou dlouhodobou praxí i studiem, proto jsme klientům schopni garantovat vysokou kvalitu prováděných služeb.

Poskytujeme především tyto služby:

  • Statutární audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek připravených podle české legislativy
  • Audit finančních výkazů připravených podle IFRS či HGB
  • Audit zahajovacích rozvah v případech přeměn společností
  • Ověřování konsolidačních balíčků pro společnosti
  • Prověrky účetních závěrek nebo jejich částí
  • Nezávislý audit projektu pro příjemce dotací
  • Dohodnuté postupy
  • Due diligence
  • Přezkum hospodaření územních samosprávných celků

Auditujeme především střední a velké firmy z nejrůznějších odvětví a to, jak z řad finančních institucí včetně fondů, tak i z nejrůznějších odvětví (energetika, výroba, doprava, zdravotnictví, stavebnictví, zemědělství, obchod). Našimi klienty jsou i ze sféry neziskového sektoru (příspěvkové organizace, města, spolky, nadace, ústavy, obecně prospěšné organizace) Dáváme přednost na sestavení stabilních, spolehlivých týmů, které se Vám kontinuálně věnují.