audit + daně + účetnictví

Daňové poradenství

Naši daňoví poradci mají bohaté odborné zkušenosti a orientují se v širokém spektru související legislativy.
Střední velikost naší společnost umožňuje i specializaci našich daňových odborníků, což umožňuje Vám poskytovat služby špičkové odborné kvality, na druhé straně však ještě umožňuje flexibilní, individuální a efektivní přístup ke klientovi.
Námi poskytované komplexní daňové poradenství klientům umožňuje optimalizovat Vaše daňové zatížení a vede k optimálnímu nastavení a plnění daňových povinností, které Vám naše legislativa ukládá.
Naším cílem je poskytovat Vám služby daňového poradenství s ohledem na Vaše individuální potřeby. Naši daňoví poradci komunikují i v anglickém a německém jazyce.
Naše činnosti při kontrole daňových přiznání standardně zahrnuje posouzení Vašeho daňového přiznání, diskuzi nad vybranými a problematickými oblastmi daňového přiznání a kalkulaci výše Vaší daňové povinnosti.

Naše zpracování a podání daňových přiznání běžně zahrnuje:

  • kontrolu oblastí rozhodných pro kalkulaci daně před uzavřením účetních knih
  • diskuzi s klientem nad vybranými oblastmi
  • identifikaci rizikových oblastí, jejich správné daňové ošetření a optimalizace
  • kalkulaci daně a vyplnění formuláře daňového přiznání
  • podání daňového přiznání na finanční úřad na základě plné moci
  • identifikace potencionálních rizik probíhajících či plánovaných operací klienta v daňové oblasti
  • daňová optimalizace veškerých plánovaných operací a restrukturalizačních procesů v rámci stávajících podnikových struktur klientů
  • strategické daňové plánování ve vztahu k stávajícím strukturám podniků klienta a jejich optimalizace pro účely nastavení efektivní daňové situace klienta
  • určení možností pro řízení daňové pozice
  • identifikaci kritických faktorů v rámci každodenního fungování klienta z daňového hlediska (např. struktura opravných položek, struktura daňově neuznatelných nákladů)